Din skorstensinspektionskontrolllista


Har en checklista för din skorsten inspektion kommer att hjälpa till med att kontrollera efter farliga skyltar i skorstenen. Attityden gentemot denna uppgift borde vara att hålla sig vaken och uppmärksam på eventuella oegentligheter och farosymboler. Här är några förslag till skorstenskontroll.

1. Övergripande skorstenstillstånd

Kontrollera skorstenens övergripande tillstånd både inifrån och ut. Är det i gott skick, eller finns det tegelstenar som håller på att falla ut? Har din skorsten tecken på att det kommer att falla bort från ditt hus? Om så är fallet måste du arbeta omedelbart.

2. skorstenskomponenter

Kontrollera att ingen av eldstaden och skorstenen saknas. Om någon av komponenterna är rost eller skadad, byt dem ut.

3. skorstenslock

Kontrollera om skorstenens lock är intakt och funktionellt. Om det är fel, överväg att reparera eller byta ut det.

4. skorstenflöden

Är dina skorstenar i säkert, funktionellt skick eller är de skadade eller blockerade? Skadade skorstenar är mycket farliga, eftersom de kan läcka gas in i huset. Detta kan börja elda. Se upp för rörelse eller sprickor i din skorsten. Kontrollera även om någon av dina metallrör rostar.

5. Skorsten blinkar

Kontrollera bältros och se till att de är på plats. Om du märker något mellan skorstenarna och taket, måste du ringa en professionell. Kontrollera också att det inte finns tecken på läckage eller vatteninträngning nära skorstenen.