Vävda Valley Shingle Installation Fördelar och nackdelar


En vävd dal singelinstallation är en där bältrosen från båda sidor av takdalen sträcker sig över dalen och väver samman överlappande kurser växelvis. Alla singelraderna måste sättas upp på rätt sätt.

Fördelar med vävda dunksystem

Vatten har en liten chans att ens komma upp under de vävda dalen bältros, trots att den strömmar i båda riktningarna. Den vävda dalen bältros kan användas på olika typer av takformer. Dessa bältros fungerar också bäst i regioner där det finns stora vindar eftersom flikarna låser upp för att skydda dalen. Vävda bältros ser inte bara bättre ut än öppna dalen bältros, men de fungerar också bättre. De kan tåla uppbyggnad av is och snö så länge de har en is- och vattensköld installerad under dalarna och grottorna.

Nackdelar med Woven Valley Shingle Installations

Den vävda dalen bältros tar längre tid att installera eftersom båda sidor av dalen måste springer samtidigt. De vävda dalen bältros är också svåra att reparera. Om bältros är för tjocka, kan de inte vävas. Vävda bältros har en tendens att ibland fälla blad, granulat och smuts i dalen. Vävda bältros är ett bättre val för lägre backar.