Zen Garden Arrangemang Idéer


en Zen trädgård ger en luft av lugn och permanenthet så det är inte konstigt att de ofta används för att främja tyst meditation.

Arrangemang

En traditionell egenskap hos Zen trädgårdar är att de ska utforma sig själva. De kallar till din ande och ger dig en bild av vad som vill vara. Den grundläggande utformningen av en Zen-trädgård bör alltid åberopa vattenkraft.

Språngbrädor

En enkel grus eller sandbädd raked i vågor med flera flata bäddsrockar placerade i en linje från hörn till hörn. Denna enkla design är glädjande för ögat och kommer att uppmuntra tankar att lösa problem.

Tre vise männen

Den här designen fungerar bäst med en sandbädd och tre väderklädda bergarter. Stenarna kommer att placeras som i hörnen av en likriktad triangel. Sanden inuti triangeln är slät och sanden runt klipporna rakas i ett solbränningsmönster. Bildmaterialet är en del av kunskap som delas.
Japanska trädgårdar innehåller ofta delar av Zen-designen, tunnbrunnen är den mest kända. Även om japanska trädgårdar nästan alltid är prydnadsfyllda, känns Zen Gardens att vara animerade. Storlek är inte viktig och inomhus Zen trädgårdar kan vara så liten som en fot torg. Designpotentialen är oändlig.