Året runt vård av en röd twig dogwood


en röd twig dogwood träd ger skönhet och intresse för din landskapsplanering året runt. Det erbjuder vackra vårblommar, djupgröna blommiga blad på sommaren, bär för fåglar och ekorrar på hösten och nakna, ljusröda kvistar och grenar över hela vintern. Dessa träd kan odlas i de flesta delar av landet och gör det bra både på våta och torra områden.

Ta hand om Red Twig Dogwoods

Red twig dogwoods kommer att växa och trivas nästan var som helst. Men de kräver lite sol och mycket vatten. Använd högkvalitativ organisk jord och kompost för att säkerställa att trädet får alla näringsämnen som det kommer att kräva.

Beskärningskrav

Prune tillbaka en röd twig dogwood träd i mars eller april. Skräd ungefär 1/3 av buskträet för att främja bättre tillväxt och mer rikliga blomningar under våren. Du kan också snipa de yttersta sugarna för att transplantera och öka din trädpopulation. Genomför större beskärning och tunna ut alla lägre och äldre grenar åtminstone var 2 till 3 år.

Andra överväganden

Som tidigare sagt kan dessa träd växa nästan var som helst. Så länge du kan hålla dem i ett relativt soligt och vått område, kan du förvänta dig bra resultat. Men de behöver rutinunderhåll för att se sitt bästa och att hålla sig alltför stora och strangla andra närliggande växtliv.

Använd ibland högkvalitativ, högnäringsgödsel för att främja blomstillväxt och producera fler bär på sommaren för fåglar och ekorrar.