Din utomhus bakgård gym Installera en Body Curl Station


Vad du behöver Utrustning som ska installeras Strömborr Justerbar skiftnyckel Skruvmejsel Skruvar Tape mått Ånghöjd Betongvattenskopa Canopy Vad du behöver Utrustning som ska installeras Strömborr Justerbar skiftnyckel Skruvmejsel Skruvar Tape mått Ånghöjd Betongvattenskopa Canopy

Om brist på tillgång till ett gym är ett hinder som hindrar dig från att träna, installera en kroppskurva stationen i bakgården kan se till att detta inte behöver vara ett problem. Den olägenhet som kan uppstå med avseende på avstånd och tidsbrist kan negativt med användandet av personlig utrustning. Genom att följa några steg för installationen kommer det att säkerställas att det genomförs på rätt sätt, vilket skapar utrustning som är säker att använda.

Steg 1 - Scout Plats

Tänk på utställningen på utomhusgården för att avgöra var kroppsborrstationen ska placeras. Mäta området i enlighet med utrustningens dimensioner, se till att du tillåter utrustningens fotavtryck och eventuellt utrymme som behövs runt det. Dessutom måste du överväga vädermönstren och hur de påverkar bakgården. Om det till exempel inte finns något skuggat område på gården, överväga om du kommer att kunna träna under alla förhållanden eller om en baldakin kommer att krävas.

Steg 2 - Förbered marken

Förbered marken på vilken kroppens krökningsstation kommer att placeras, vilket säkerställer att utrustningen kan installeras korrekt och säkert. Börja med att kontrollera om ytan är jämn med hjälp av en andningsnivå och vid behov ta några steg för att skapa en plan yta. Läs instruktionerna för att avgöra om det rekommenderas vilken typ av material som utrustningen ska monteras i. I vissa fall kommer du att finna att betong måste läggas för att bilda en solid och effektiv yta som passar utrustningen. Om så är fallet, ta bort det övre lagret av jord med en spade till djupet av längden på bultarna som förankrar utrustningen på plats. Alternativt, slutföra det arbete som krävs för att skapa en jämn yta genom att flytta och / eller ta bort någon mark.

Steg 3 - Montering

Montera komponenterna i kroppens krökningsstation enligt instruktionerna med en skiftnyckel och en skruvmejsel. Fyll i arbetet i den ordning som anges i anvisningarna, eftersom du kanske finner att rätt montering är omöjligt annars. Om stationen exempelvis innehåller en bas kan du konstatera att det här måste monteras först innan de andra komponenterna är anslutna till den. Använd en andningsnivå för att säkerställa att basen är jämnt anpassad.

Steg 4 - Installera

Montera kroppsrörets delar i önskad position när delarna har monterats. Om de behöver förankras till marken, borra hål för bultarna med hjälp av en kraftborr så att borrkornet korrelerar med bultens storlek. Sätt in bultarna och dra åt dem så mycket som möjligt för hand innan du avslutar med en skiftnyckel. Testa stationen efter installationen för att säkerställa att den är stabil. Installera en baldakin, om det behövs.