Vindkraftverk Energikonverteringar


Vindkraftverk är ett miljövänligt, kostnadseffektivt alternativ till kraft som kommer från icke förnybara resurser.

Vad det är

Vindkraftverkskonvertering är en handling att ta kinetisk energi från luften och göra den till användbar elektrisk energi. Tanken att använda vind för att skapa makt är en som har funnits i århundraden. Konceptet är enkelt. Vinden träffar en turbinblad, vilket får dem att rotera. Med rotationen överförs energi från vinden till en generator som levererar elektrisk energi.

fördelar

Vind är en förnybar resurs, vilket betyder att det fyller sig själv naturligt. Medan andra bränslen måste brännas, släpps skadliga kemikalier i atmosfären och vattenförsörjningen, behöver vind inte brinna. Vindenergin är helt ren, och den kan också lagras för senare användning.

nackdelar

Nackdelarna är få med vindkraft. De flesta vindkraftverk är inte tysta, bullret kan störa vissa människor. Höga turbiner kan vara fula, och vissa kanske föredrar att inte se dem på eller nära deras land.

Vindkraft är inte heller en konstant energikälla, och den kan inte utnyttjas effektivt på alla delar av landet. Vindkraft är bra för slättområdena, men kommer inte att göra mycket för områden med liten vindkraft.