Arbetar med Chrome Brass Pipe


Det finns några saker att tänka på när du utför jobb som kräver att du arbetar med krom mässing rör.

Sammansättning av Chrome Brass

Krom mässingsrör består av koppar och zink. Graderna av krommässing varierar i enlighet med andelen koppar till zink i röret. Den högsta klassen krommässingsrör består av mer koppar än zink, vanligtvis 85 procent koppar till 15 procent zink.

Arbetar med Chrome Brass

Chromes mässingsrör kommer typiskt i 12 fots längder och har diametrar från 1/8 tum till 12 tum. Rörets hela längd måste vara jämnt stödd för att förhindra sagning om den förvaras under en längre tid. Mässingkromröret är mjukare än stålrör, var försiktig när du arbetar med spänningar och klämmor för att förhindra att röret skadas. Dessutom expanderar mässingsröret mer än stålrör, vilket kräver mer clearancerum än stål skulle installeras. Krommässingsröret bör inte böjas eftersom böjning av röret kan orsaka att krom flög och spricker.

Fördelar och nackdelar

Några fördelar med att använda krommässing är att den är frätande, mindre expansiv och smidigare än andra metaller som stål. En nackdel med krommässing är att den inte är mycket motståndskraftig mot kalltemperatur. Och krommässing är tung, vilket kan lägga till för mycket vikt för att göra ett lönsamt alternativ för vissa jobb.