Skulle ersätta min kökshandfat VVS hjälpa till att förhindra framtida träskor?


Kök diskbänk VVS kan vara knepigt och frustrerande att hantera. En ounce av förebyggande är i de flesta fall bättre än att ständigt avkoda avlopp.

  • Om du har gjutjärnspipning eller om du märker läckage i fällan eller U-ledningen, kommer det sannolikt att ersätta sinkvattenverket hjälpa till att förhindra framtida träskor. Gjutjärnsledningar kommer att ha en uppbyggnad inuti dem som skapar en mindre öppning för att mat och vatten ska flöda.
  • Nyare rör, som PVC, behöver inte bytas ut för att förhindra trämskor. I stället var försiktig med vad du sätter ner dräneringen och ibland kör bara hetvattenkranen för att rengöra avloppet och rören.